Domokos Johanna (szerk.): Csak a csöndnek engedelmeskedni

Domokos Johanna (szerk.)

Csak a csöndnek engedelmeskedni

KRE – L’Harmattan Kiadó

Versfordításnak lenni nem könnyű. Különösen, ha a kultúra, amelyikből a vers érkezik – nyelvrokonság ide vagy oda –, nincs különösebb kapcsolatban a célnyelvi kultúrával. Hiszen Magyarországról nézve távolinak hatnak a végtelen tundrán vonuló rénszarvascsordák, a természeti népek világa, és szinte hihetetlennek tűnik egy olyan történelmi szituáció, amelyben a svédek játsszák a gonosz szerepét. Mert bár formai sokszínűség és egymástól néha radikálisan eltérő megszólalásmódok jellemzik az antológia szövegeit, azért túlsúlyban vannak azok a versek, amelyek tematikailag kapcsolódnak a számi léthez.

Éppen a számik egyedi helyzetéből adódóan és ahhoz kapcsolódóan vázolhatók fel bizonyos meghatározó irányvonalak, például a történelem egyéni nézőpontból való rekonstruálása vagy a nyelvhez fűződő viszony problematizálása. Mintha a kötet versei sokszor éppen a „számiságot” igyekeznének, még ha áttételesen is, megteremteni és fenntartani, arra késztetve az olvasót, hogy a verseken keresztül ő is azt próbálja körülhatárolni: mi az, hogy számi. Ezzel pedig, bepillantást engedve egy másik nép és kultúra létmódjaiba, a kötet bizonyítja a régi igazságot: versfordításnak lenni nem könnyű, de megéri.

Vajna Ádám

Domokos Johanna habilitált irodalomkutató, költő, műfordító, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, a Bielefeldi Egyetem fordító és könyvkiadó műhelyének vezetője. Több számi irodalomról szóló monográfia szerzője, és magyar, német, illetve angol nyelvre fordít számi irodalmat.