Domokos Johanna (szerk.): Alkotni csodára vágyva

Domokos Johanna (szerk.)

Alkotni csodára vágyva

KRE – L’Harmattan Kiadó

A számik az Európai Unió egyetlen, hivatalosan is elismert őslakos népe. Jelen tanulmánykötet nyelvi és kulturális veszélyeztetettségükre, politikai, geográfiai, társadalmi tagoltságukra forrasztófüveket találó művészek alkotásait elemzi. Az általuk elénk tárt krízishelyzetek, megoldási javaslatok Európa indiánjainak, a számiknak olyan arcát mutatják fel, melyen a keserűség barázdáit önirónia, humor, posztmodern kétely, de mindenekelőtt helyzetvállalás, szókimondás és időben való cselekvés itatja át.

Jelen kötet tanulmányai olyan témákkal foglalkoznak, melyek központi helyet foglalnak el a számik önmeghatározásában, mint például a rénszarvastartás, a számi nyelv, a jojkák, a természeti és politikai kihívások, a nők társadalmi szerepe, valamint a hétköznapok kihívásai. Korunkban, a kultúrák kereszttüzében élő számik globális kitekintése, előrelátó képessége bátorítani, erősíteni, átminősíteni tudta közösségük önértelmezési folyamatait. A számik politikai, társadalmi és mindezt erősen segítő művészi fejleményei, azaz a számi artivizmus példaadó nemcsak a világ természeti népei, hanem mindannyiunk számára.

Domokos Johanna habilitált irodalomkutató, költő, műfordító, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, a Bielefeldi Egyetem fordító és könyvkiadó műhelyének vezetője. Több számi irodalomról szóló monográfia szerzője, és magyar, német, illetve angol nyelvre fordít számi irodalmat.